KÜR

Çimento hidratasyonunun ilerlemesi için betondaki ısı ve nem değişikliklerini kontrol altında tutma usulüdür.

KÜR’ÜN AMACI

Çimento hamurundaki suyun boşluklarına hidratasyon ürünleri doldurana kadar betonu doygun yada doyguna yakın halde tutmaktır.

KÜR YÖNTEMLERİ

  1. Katılaşma başlangıcında beton yüzeyine ek sağlamak.Bu amaçla beton üzerinde göllenme yapılır,su püskürtülür.
  2. Beton yüzeyini örtmek suretiyle rutubet kaybını önlemek bunu sağlamak için su geçirimsiz kağıt,plastik örtü,özel olarak üretilen sıvı halde kullanılan daha geç kuruyacak su geçirimsiz tabaka oluşturulur.
  3. Dayanım kazanmasını hızlandırmak için betona ek rutubet ve sıcaklık sağlamak. Bu amaçla buhar püskürtülür veya ısıtmak için borular kullanılır.