RENKLİ BETON

TS EN 12878 (Nisan 2001) Standartı’na uygun çeşitli organik renk pigmentlerinin ilave edilmesiyle istenilen renk tonlarında endüstriyel olarak üretilen çoğu dekoratif ve görsel amaçlı betondur. Yerleştirme ve koruma sürecinde normal betondan farklı hiçbir uygulama gerektirmez.

TEKNİK BİLGİLER

Renkli beton üretiminde su/çimento oranı düşük tutulmalı, aksi halde betonda kusmalar oluşacağından betonunun renginde akmalar ve solmalar oluşacaktır.

Betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması iyi yapılarak betonun geçirimliliği azaltılmalıdır.

Kullanılan karışım ve kür suyunda ve agregalarda çeşitli tuzların bulunmamasına dikkat edilmeli aksi halde renkli beton yüzeylerinde bozukluklar oluşacaktır.

Renkli beton üretiminde, beyaz agrega ve beyaz çimento kullanılması üretilen betonun renk kalitesini arttıracaktır.

Pigment oranı, betonda kullanılan agrega, çimento ve istenilen renk netliğine bağlı olarak çimento ağırlığının % 1 – 5 oranında değişir.

Renkli beton üretiminde, renk pigmentlerinin betona homojen bir şekilde karıştıracak sistem olması gerekir. Aksi takdirde, transmiksere elle katılan renk pigmentleri diğer hammaddelerle iyi karışmayacağından dökülen yapı elemanında renk farkları oluşacaktır.

Renkli betonlar zamana ve dağa şartlarına bağlı olarak cilalanması gerekebilir.

UYGULAMA ALANLARI

Park ve bahçelerdeki yürüme yolları

Otoparklar Meydanlar İstinat ve bahçe duvarları Kolon ve perde betonları Endüstriyel zemin uygulamaları

Yürüme yolları

Saha Betonu Uygulamaları

Saha betonlarında uygulama yapılırken ağır tonajlı araçların (kamyon, tır, otobüs vs) hareketleri gözönünde bulundurulmalı ve zeminde mutlaka çelik hasır, donatı demirleri ve vibratör kullanılmalıdır. Saha betonlarında trafik yoğun ise aşınma da fazla olaacağından, dökülecek betonun içine gerektiğinde elyaf ya da çelik teller karıştırılmalıdır.