Endüstriyel Beton Nedir?

Helikopter adı verilen perdah makinesi (Pratikte bir motora bağlı olarak çalışan, ucunda helikopter pervanelerine benzeyen çelik malaların bağlı olduğu, operatör tarafından beton üzerinde gezirilen perdah makinesi olarak tanımlanabilir) ile lazerli nivo cihazından kot alarak tesviyesi yapılan, genellikle geniş ve çok amaçlı (fabrika, atölye, depo, antrepo, akaryakıt istasyonu, kapalı ve açık otopark, servis alanları, endüstriyel zemin kaplaması yapılacak her türlü zemin, hava alanı iç ve dış alanları, hava alanı pistleri, saha betonları gibi ağır yük trafiğine ve aşınmaya maruz kalan betonlar) kullanılan alanların betonuna uygulanan işlemdir.

Endüstriyel Zemin Gerektiren Başlıca Sektörler

Sanayii Tesisleri,

Gıda Endüstrisi (et, süt, çikolata, konserve)

Tekstil Endüstrisi (dokuma, boya, iplik vs)

İlaç Endüstrisi

Enerji Santralleri (doğalgaz, termik)

Savunma Sanayii

Otomotiv Sanayii

Otoparklar

Hangarlar

Hastaneler

Alış-Veriş Merkezleri (mağaza, food court)

Soğuk Depolar

Endüstriyel Kaplama Sistemleri

Yüzey Sertleştiricili Zeminler

Epoksi Kaplamalar

Poliüretan Kaplamalar

Akrilik & MMA Kaplamalar

Self Levelling Tesviye Şap

Endüstriyel Zemin Uygulaması

Endüstriyel zemin uygulaması, saha betonlarında en çok tercih edilen sistemdir. Bu sistemde yüzeye hem fırçalı, hem tepsili, hem de perdahlı olarak uygulama yapılabilir.

Endüstriyel zemin uygulaması, saha betonlarında, benzin istasyonlarında, park-bahçe, açık ve kapalı otoparklarda, fabrika zeminlerinde uygulanmaktadır. Saha betonunda fırçalı, otoparklarda ise hem fırçalı hem de perdahlı beton istenilen renkte uygulaması yapılarak yüzey istenilen şekle getirilmektedir.

İşe Başlarken;

Kodların alınması Beton dökülecek zeminde ilk önce Optik okuyucu ile kod alma işlemi yapılarak, kalıp montajında oluşabilecek hatalar minimuma indirilmektedir. Yapılacak ano ve kalıp sistemini, darbelerden ve montaj esnasında oluşabilecek hatalardan korumak için gerek taze betonla, gerekse demir kazıklarla kalıcı destek sağlanır. Montaj esnasındaki hassasiyet, vibrasyonlu mastarın titreşiminden veya dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

Zemin Hazırlığı ve Ano Yapımı Zemin hazırlığı ve ano yapımında gerekli hassasiyet ve incelik göz önüne alınarak, 20 cm kalınlığında çelik kalıp ya da 40×60 ebadında profiller kullanılır.

Destek amaçlı olarak, demir kazıklar ve mukavemeti yüksek beton kullanılır. Bu da, kalıpta oluşabilecek hataları minimuma indirmektir.

Her hazırlığı bitmiş zeminde, 15 cm ve 20 cm kalınlığında çelik kalıplar kullanılmıştır. İstenilen kalınlıkta beton dökmek için kalıplar hazırlanmış, vibrasyonlu mastar ano içine yerleştirilmiş ve dökülen kaliteli betondan iyi sonuç alınmıştır.

Yüzey Sertleştirici Uygulaması Beton dökümü bitmiş ve yüzey mastarlanarak, perdahlama için beklemeye alınmıştır. Daha sonra, istenilen renklerde, yüzey sertleştirici uygulamasına geçilmiştir. Bu sayede yüzeye uygulanan sertleştirici malzeme beton yüzeyinin aşınma dayanımını arttırır, renkli olması zeminde farklı bir estetik güzellik yaratır. Beton yüzeyinde tozuma azalır, kolay temizlenir ve kaymaz.

Perdahlama Yüzey sertleştirici uygulaması yapılmış bir zeminin makine ile perdahı yapılırken, çok ince işçilik kullanılmaktadır. Gerekli uygulama yapılırsa; renkte bozukluk, yüzeyde dalgalanma ve küçük çaptaki delikler kontrol edilerek yüzey kusursuz hale getirilir.

Perdahlama Sonucu Perdahlama işlemi bitmiş ve her seviyesiyle sonlanmış bir zemin. Artık kullanma hazır hale gelmiş yüzey bütün güzelliğiyle ortaya çıkmıştır. İstenilen renkte yüzey sertleştirici malzeme uygulanmış ve iyi bir sonuç alınmıştır.

Kür Mebranı Uygulaması Perdahı bitmiş olan yüzeylere, rulo ile yüzeye sürülmektedir.kimyasal madde katkılı kür mebranı . Bu sayede betonun nem kaybını önlemek, mukavemetini arttırmak, yüzeye cam gibi bir görüntü vermek ve oluşabilecek çatlakları minimuma indirmek asıl hedeftir.

Helikopter adı verilen perdah makinesi (Pratikte bir motora bağlı olarak çalışan, ucunda helikopter pervanelerine benzeyen çelik malaların bağlı olduğu, operatör tarafından beton üzerinde gezirilen perdah makinesi olarak tanımlanabilir) ile lazerli nivo cihazından kot alarak tesviyesi yapılan, genellikle geniş ve çok amaçlı (fabrika, atölye, depo, antrepo, akaryakıt istasyonu, kapalı ve açık otopark, servis alanları, endüstriyel zemin kaplaması yapılacak her türlü zemin, hava alanı iç ve dış alanları, hava alanı pistleri, saha betonları gibi ağır yük trafiğine ve aşınmaya maruz kalan betonlar) kullanılan alanların betonuna uygulanan işlemdir.

Endüstriyel Betonun Kullanım Amacı Nedir?

Boşluksuz, yüzeyi sertleştirilmiş, teknik şartlara uygun, düz veya istenilen yöne eğim verilen bir beton elde etmektir. Bu işlemde istenilen kotun ve düzlemsel terazinin de kolay olarak sağlanması ayrıca bir avantajdır. Perdah makinesi kullanılmasının sebebi, birim zamanda daha çok darbe, ve düzlemsel eşitliğin dairesel hareketlerle daha kolay olarak sağlanmasıdır. Uygulamada kullanılan beton kalitesi amaca göre seçilir.

Endüstriyel Beton Uygulaması Hangi Aşamalardan Oluşur?

Beton ile alt katman arasına polietilen (naylon) film tabakası konulması:

Alt katmana sızarak veya alt katman tarafından emilerek betonun suyunu kaybetmemesi, betonun prizini aldıktan sonra alt katmanda oluşabilecek suyun betona temasını önleyerek kapilarite ile suyun beton içinde yükselmesini önleyerek rutubet gibi olumsuzlukları engellemektir. Naylon 40 cm bindirme olacak şekilde serilmelidir.

Beton ile kolonlar ve keskin köşeler arasına Klimaflex (Esnek Şilte) konulması:

endüstriyel beton da şilte konulmasıHidratasyon ısısından dolayı genleşen betonun duvara yapacağı basıncı üzerinde sönümler ve beton suyunun emilmesini, sızmasını engeller.

Beton donatısının [çelik hasır – çelik tel – cam elyaf (Polipropilen Elyaf)] konulması:

endüstriyel betonda şilte kullanmak

Zaman içinde, alt katmanın oturmasından veya ağır yük trafiğinden kaynaklanacak çatlakların ve diğer çatlakların önüne geçebilmek için beton içine, betonda içsel donatı sağlanması adına, demirli beton haricinde, betona homojen dağılan donatı uygulanmaktadır.

Betonun sıkıştırılması:

betonda vibratör kullanmak

Beton dökülmesi sırasında betonun sıkışarak boşluksuz olması ve yerine oturtulması için vibratör kullanılmalıdır.

Endüstriyel Betonun tesviye edilerek kotlandırılması

betona kod verilmesi,nivo ile kod verme

Seviyelendirme ve kotlandırma işlemi, beton dökülürken önceden hazırlanmış olan kotlara göre lazer nivodan kot alınarak yapılır ve vibrasyonlu mastar ile düzeltilir.

Endüstriyel Beton yüzeyinin sertleştirilmesi:

betonun sertleşmesi helikopter uygulama

Kullanılması gereken miktar tayin edildikten sonra iki esit parçaya bölünerek uygulanacaktır. Birinci bölüm yüzey sertleştirici serildikten sonra beton yüzeyinde ki suyu emene kadar beklenir; hemen sonra perdah makinası ile emprenye edilir. Bu perdah beton içinde ki partiküllerin (özel bağlayıcıların) beton ile kaynaşmasını sağlar. Birinci etap yüzey sertleştirici uygulandıktan sonra ikinci etap yüzey sertleştirici de yine aynı şekilde uygulanır. Yine aynı şekilde perdah makinası ile emprenye edilir Renk koyulaşıncaya kadar perdah işlemine devam edilir.

Endüstriyel Beton yüzeyin perdahlanması:

betona perdah uygulama

Perdah uygulaması yapılmasına başlanabilmesi için beton üzerine ayakla basılıp takribi 0,5 cm batması gerekir. Betonda kaymaz bir yüzey elde edilmesi gerekiyorsa sadece kaba perdah yapılır. Eğer betonda parlak bir yüzey isteniyorsa kaba perdahtan sonra ince perdah yapılmalıdır. Bunun için de perdah makinesinden tepsi çıkartılarak bıçak takılır. Ve bıçak ile perdaha başlanır. İnce perdaha beton iyice sertleşip rengi siyaha dönüşünceye kadar devam edilmelidir.

Endüstriyel Betonun kürlendirilmesi:

betona kür uygulama

Betonun kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşan hidratasyon ısısı nedeniyle beton hızlı bir şekilde su kaybetmeye başlar. Ne kadar önlem alınmış olursa olsun su kaybetme, betonda karınca izi tabir edilen çatlaklara sebep olur. Karışım suyunu belirli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi betonu sık sık ve devamlı sulama, ıslak çuvallarla örtme, buhar verme, kum, nemli toprak veya saman sererek sürekli ıslatmak gibi önlemlerdir. İkincisi ise mastarı biter bitmez beton yüzeyini kür sıvısı ile kaplamaktır. Bu madde, püskürtme yoluyla veya fırça ile beton yüzeyine uygulanırlar ve yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak beton karışım suyunun kaybolmasına engel olur.

Endüstriyel Betonun derzlerinin kesilmesi:

zemin betonun kesilmesi,beton kesme

Yapının çeşitli bölümlerinin birbirinden bağımsız hareket etmesine imkan veren planlanmış ayırma aralıklarına derz denir. Planlanmış bu derzlere Hareket Derzi veya Ayırma Derzi adı verilir. Bunun yanında yapılış nedenlerine göre isim alan derzlerde vardır. Bunlara Genleşme (Dilatasyon) derzi, Oturma (Zeminden kaynaklanan oturmalardan dolayı binanın dönmesini engelleyen) derzi, Konstrüktif (Statik hareketli yükler ve dinamik kuvvetlerden meydana gelecek deformasyonların engellenmesi) derz, Deprem (Yapıyı, deprem frekansını zararsız hissettirecek bölümlere ayıran) derz, İş (Betonun sürekli dökülmemesinden kaynaklanan) derzlerdir. Yukarıda belirtilen işlemlerin sonunda, betonda yine de meydana gelebilecek çatlakların yapay yol oluşturması adına,projeye göre gerekli karelaj yapılarak beton kalınlığının 1/3-1/4ü oranında makine ile derzler kesilir. Kesilen derz araları, kesim genişliğine bağlı olarak, en az 21 gün sonra epoxy, polyurethane veya mastikle kapatılır. 6 veya 12 ay içinde de bakımı yapılarak yeniden doldurulması gerekebilir.

Endüstriyel Beton Kayma Donatısı:

betonun kayma donatısı

Aynı zaman diliminde dökümü yapılmayan beton plaklar arasında soğuk derzler oluşur. Soğuk derzlerde, iki beton plak arasında oluşabilecek kaymaları ve oturmaları önlemek için kalıp kenarlarına belirli çap ve uzunluktaki inşaat demirleri kayma donatısı olarak yerleştirilir.

Endüstriyel Beton Yüzey Şertleştirici

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars ve korunt agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan yüzey sertleştiricisidir.Kullanım Alanları: Yüzey sertleştirici, yapısından bulunan kuvars ve agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır. Otopark, garaj ve rampalarda, malzeme depolarında, fabrikalarda, fuar alanlarında, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde, endüstriyel yapılarda, benzin istasyonlarında, istasyonlar, uçak hangarları vb yerlerde kullanılır.

fırçalı beton uygulama–1

Uygulama Şekli: Uygulama yerlerinde, taban betonu, anolar şeklinde dökülüp tamamlandıktan sonra beton yüzeyi mastarla ( vibrasyonlu mastar) yardımı ile mastarlanır. Taban betonu, yüzeyinde ayak izi kalacak şekilde priz aldığında, disk perdahı yapılır. Bu aşamanın tamamlanmasından hemen sonra toplam miktarın 2/3’ü taze beton yüzeyine homojen bir şekilde serpilir ve malzemenin iyice ıslanması sağlanır. Yüzeye homojen bir şekilde dökülen bu miktar, disk perdahı ile taze betona iyice yedirilir. Bundan sonra kalan 1/3’lük miktar da taze beton yüzeyine serpilir, disk perdahı yardımıyla perdahlama yapılır. Perdahlama işlemi istenilen yüzey kalitesine ulaşıncaya kadar devam edilir.Kürleme Aşaması: Perdahlama işlemi tamamlandıktan sonra, beton yüzeyini korumak için KÜR malzemesi kullanılır. KÜR malzemesi beton mukavemet değerinin artmasını ve betondaki su buharlaşması hızını yavaşlatarak betonun mevcut su miktarıyla priz almasını sağlar. Rötre çatlaklarının oluşmasını ve yüzey tozumasını engeller.

Endüstriyel Beton Yüzey Sertleştirici Özellikleri

||| Aşınma dayanımı, normal betona göre birkaç kat daha yüksektir.

||| Emiciliği 10 kat azalır. Yüzeyin yağlara karşı dayanıklılığı artar.

||| Darbelere karşı dayanımı artar.

||| Renkli olması, uygulandığı mekanın zeminine estetik bir görünüm sağlar.

||| Tozuma faktörü azalır, kolay temizlenir ve kaymaz.

Reçine esaslı solventli sıvı beton kür malzemesi:

Kullanım Alanları: Beton yüzey sertleştirici uygulamalarında sonra, beton kür işlemi için kullanılır. Otoparklar, garajlar, malzeme depoları, fabrikalar, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar, uçak hangarları, helikopter pistleri vb yerlerde kullanılır.Uygulama Şekli: Uygulama fırça, rulo veya püskürtme şeklinde yapılmaktadır. Kür uygulaması, hava sıcaklığına bağlı olarak, tüm mastar, perdahlama, sertleştirici uygulaması bittikten 0,5-2 saat sonra uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulama yapılırken yüzeye zarar vermemek için betonun yeterli priz alması gerekmektedir.Sarfiyat: Uygulama şekli, nem, sıcaklık ve rüzgar durumuna göre 0.12 – 0.20 lt/m².Avantajları: Islak malzemelerde kaplama veya sulanma gibi kür yöntemlerine alternatif olarak daha etkin ve daha ekonomiktir. Her türlü beton yüzeyde kolaylıkla uygulanabilir.

GENEL UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 1. Hazırlık Zemin betonu uygulamalarında yüzey hazırlığı, zemin betonu cinsine göre muhtelif farklılıklar göstermektedir. Saha betonlarında, betonlanacak saha alt dolgusunun en az 25 cm. kalınlığında olması, uygun dolgu malzemesi kullanılmış olması, dolgu malzemesinin sıkıştırılan zeminde %20’den az nem oranında ve en az %95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış olması saha betonu alt hazırlığı için gerekli unsurlardır. Dolgu yüzeyi düşey toleransı 3 metrelik mastar kontrolünde mastar ölçüsü içinde (+/-) 1 cm den fazla değişiklik göstermemelidir. Toprak zemine oturan betonlarda beton altına, beton içindeki su ve ince malzemenin emilmesini önlemek amacıyla polietilen örtü serilecektir. Polietilen örtü yüzeye düzgün olarak yayılacak, parçalar 10 cm bindirme payı ile birbirleri üzerine getirilecektir. Polietilen örtülerde döküm sırasında kaymayı önlemek amacıyla gerekli yerlerde plastik yapışkanlı bant kullanılarak tesbit edilecektir. Betonarme döşeme üzerindeki zemin betonlarında yüzeyin basınçlı hava ile tamamen temizlenmiş olması, toz ve partiküllerden arındırılmış olması gerekmektedir. Zeminin su ile yıkanarak temizlenmiş olduğu durumlarda zemin betonu dökümü öncesinde beton dökülecek yüzeyin uygun rutubet şartlarında olduğu kontrol edilecektir. 2. Beton Dökümü Beton dökümü öncesinde zemin betonu uygulaması yapılacak alanda kroki hazırlanarak beton döküm planlaması yapılacaktır. Beton döküm planlamasında yapısal derzler için gerekli önlemler alınacak, toprak zemine oturan betonlar hasır çelik donatı için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Beton dökümü için hazırlık safhasında belirtilen tüm gereksinimlerin yerine getirilmiş olduğu kontrol edilecektir. Beton dökümü saha ve kat betonları için döküm yapılacak alanın boyutları doğrultusunda tesbit edilecek anolar vasıtasıyla yapılacaktır. Ano vazifesi görecek olan çelik kalıplar 3.00 metre boyunda ve 4.00 cm kalınlığındadır. Çelik kalıpların yüksekliği beton bitiş kotuna göre ayarlanacaktır. Anoların yerleştirilmesi, optik veya lazer ölçüm sistemleri kullanılarak seviye kontrolü doğrultusunda yapılır. Kullanılacak çelik kalıpların temizliğine dikkat edilecektir. Anolar arasında, anolara dik olarak uygun aralıkta dikiş demirleri teşkil edilecektir. Beton dökümü ano dahilinde sürekli olarak yapılacaktır. Ano bitene kadar hiç bir kesitte soğuk derz yapılmayacaktır. Dökülen beton derinliğinin 10 cm’den fazla olduğu durumlarda beton dalgıç vibratörlerle sıkıştırılacak, ayrıca tüm beton yüzeyleri vibratörlü mastar ile bitirilecektir. Beton dökümü esnasında alüminyum mastar ile kot kontrolleri yapılacaktır. Beton yüzeyi helikopter (disk) perdah ve çelik mala perdah ile bitirilecektir. Bina içi Kat Betonlarında (Döşeme üstü) mevcut döşeme ve ısı yalıtımı üzerine pas payları kullanılarak tesbit edilecek tek kat hasır çelik üzerine doğal mineral agregalı sertleştirici kullanılarak zemin betonları yapılacaktır. Derz Kesimi ve Derz Dolgusu aşağıda ilgili kısımlarda tarif edildiği şekilde yapılacaktır. Dış Saha Betonlarında beton altında mevcut dolgu üzerine polietilen örtü serilecek, hasır çelik serilmesini müteakip beton dökümü yapılarak beton yüzeyi yüzeyde istenen dokuya göre düz veya fırçalı (çizgi tekstürlü) olarak bitirilecektir.

The Blog Otoparklarda Epoksi Zemin Kaplama Otoparklarda Epoksi Zemin Kaplama Nisan 6, 2015 Epoksi Zemin Kaplama Leave a comment ASC Günümüzde çok sayıda yapı ve alanda kullanılmakta olan epoksi uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı yerlerden birisi de otoparklar oluyor. Kimyasal bir reçine olan epoksi uygulandığı zemine sağlamlık, dayanıklılık, direnç gibi özellikler katmaktadır. Epoksi en çok bu sebepler ile tercih edilmekte olup, daha birçok iyi tarafının olduğunu da söylememiz gerekir. Gün içerisinde çok sayıda aracın otoparklarda bulunduğu […] Sert Zeminlerde Epoksi Zemin Kaplama Sert Zeminlerde Epoksi Zemin Kaplama Mart 31, 2015 Epoksi Zemin Kaplama Leave a comment ASC Sert Zeminlerde Epoksi Zemin Kaplama Hayatımızın her noktasında zemin üstünde bulunuruz. Ev ortamında genellikle halı üzerinde bulunduğumuz için zemin çok fazla fark edilmez. Ancak temizlik ve sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. İşyerlerinde zemin faktörü daha çok önemlidir. Gerek pazarlama sektöründe gerek sanayii sektöründe zemin büyük önem taşımaktadır. Yeni çıkan epoksi zemin kaplama adı verilen sayesinde […] Self-leveling Epoksi Zemin Kaplama Self-leveling Epoksi Zemin Kaplama Mart 25, 2015 Epoksi Zemin Kaplama Leave a comment ASC Zemin kaplama zannedildiğinden daha ince işçilik ve daha kaliteli malzeme gerektirir. Kullanım amaçlarına göre farklı zemin kaplama türleri mevcuttur. Bu kaplama türlerinden biri de epoksi zemin kaplama türüdür. Epoksi oldukça kullanışlı yapısı ile pek çok yer tarafından tercih edilmektedir. Kullanıldığı mekânlar da oldukça çeşitlilik göstermektedir. Pek çok hastane, otopark, araba servisi, süpermarket, gıda endüstrisi vs. […] Epoksi Zemin Kaplamaları Epoksi Zemin Kaplamaları Mart 24, 2015 Epoksi Zemin Kaplama Leave a comment ASC Zemin kaplama olayında en önemli mesele kaplamanın ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağıdır. Bulunulan konumda ihtiyaç olunan yüzeyin ne olması gerektiği tespit edilmelidir önce. Pek çok zemin kaplama çeşidi bulunmaktadır. Zemin kaplama çeşitlerinden biri epoksi zemin kaplama olmaktadır. Bu zemin kaplama çeşidinin pek çok alt seçeneği vardır ve bunlar ihtiyaca yönelik olarak tercih edilir. Bu zemin kaplama çeşidinin […] Epoksi Zemin Kaplama Uygulamaları Epoksi Zemin Kaplama Uygulamaları Mart 6, 2015 Epoksi Zemin Kaplama Leave a comment ASC Epoksi Zemin Kaplama Uygulamaları Yapıştırıcı bir kimyasal reçine olan epoksi, termosetler grubunda yer alan ve günümüzde çok sayıda alanda kullanılan bir uygulama olmaktadır. Epoksi zemin kaplama ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılan bir uygulamadır. İnşaat sahalarında, endüstri alanlarında, fabrikalarda, atölyelerde, depolarda, otoparklarda, hastanelerde, evlerde ve daha birçok yapıda epoksi uygulamasına rastlamanız mümkün olacaktır. Maliyeti fazla […] Epoksi Zemin Kaplama Nedir? Epoksi Zemin Kaplama Nedir? Mart 3, 2015 Epoksi Zemin Kaplama Leave a comment ASC Epoksi Zemin Kaplama Nedir? Günlük hayatımızı geçirdiğimiz alanlar genellikle evler ve işyerleridir. Bu mekânlarda çoğunlukla ayaküstünde veya oturarak vakit geçiririz. Durum böyle olunca bastığımız veya ayağımızı koyduğumuz zemine önem vermemiz gerekir. Ev ortamında genellikle halılar kullanıldığı için zeminin çok fazla önemi kalmaz ancak bu önemli bir unsurdur. Çünkü temizlik, ısı yalıtımı gibi konular zemin için […] Ekonomik ve Sağlıklı Zemin Ekonomik ve Sağlıklı Zemin Mart 2, 2015 Epoksi Zemin Kaplama Leave a comment ASC Tüm Endüstri Alanlarında Ekonomik ve Sağlıklı Zeminler Epoksi zemin kaplama uygulamaları, yalnızca ev ve küçük iş yerlerinde değil, ağır sanayi alanları, hastane gibi steril ortam ihtiyacı olan alanlar, elektrik üretim tesisleri ve elektrik kullanımının yoğun olduğu üretim alanlarında hatta açık alanlarda dahi kullanılmaktadır. Açık alanlarda, güneşe karşı nispeten dayanıksız bir madde olmasına rağmen, çoğu […] Epoksi Zemin ASC Epoksi ve epoksi uygulama alanları o kadar fazladır ki, pek çok insan bu maddenin ve uygulama alanlarında getirdiği avantajlara inanmakta güçlük çekmektedir. Gerçekten de, söyle bir bakıldığında, epoksinin modern teknolojinin en büyük nimetlerinden birisi olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle, epoksi zemin kaplama yaptırmak isteyen ev sahipleri, sahip olduğu avantajların çeşitliliği göz önüne alındığında, bilgi sahibi […] Epoksi Zemin Uygulamaları Epoksi Zemin Uygulamaları Şubat 28, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi Zemin Uygulamalarının Bütçeme Ne Gibi Bir Faydası Olur? Epoksi, gelişen teknolojinin ve uygulama tekniklerinin, insanlığa kattığı en faydalı maddelerden birisidir. Kullanım alanı o kadar fazladır ki, üzerinde sayfalarca yazı yazılabilir. Yalnızca, tıp alanından başlayarak, yapı uygulamalarına kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Elbette ki pek çok alana uygun yapısı […] Her İhtiyaca Uygun Epoksi Zemin Kaplama Her İhtiyaca Uygun Epoksi Zemin Kaplama Şubat 27, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi zemin kaplama uygulamaları, zengin içeriğiyle olduğu kadar, farklı tipte uygulama şekilleriyle de her ihtiyaca ve bütçeye uymaktadır. Epoksi uygulamalarında fiyat aralığı oldukça zengin ve uygulama koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle epoksi zemin kaplama çeşitlerine göz atmakta fayda vardır; Epoksi coating zemin kaplama : Genellikle ağır kullanım koşulları olmayan iş yerlerinde kullanılmaktadır. İnCE DÖKÜMThe Blog Her İhtiyaca Uygun Epoksi Zemin Kaplama Her İhtiyaca Uygun Epoksi Zemin Kaplama Şubat 26, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi zemin kaplama uygulamaları, zengin içeriğiyle olduğu kadar, farklı tipte uygulama şekilleriyle de her ihtiyaca ve bütçeye uymaktadır. Epoksi uygulamalarında fiyat aralığı oldukça zengin ve uygulama koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle epoksi zemin kaplama çeşitlerine göz atmakta fayda vardır; Epoksi coating zemin kaplama : Genellikle ağır kullanım koşulları olmayan iş yerlerinde kullanılmaktadır. İnce döküm […] Epoksi Zemin Kaplamayı Hangi Alanlarda Kullanabilirim? Epoksi Zemin Kaplamayı Hangi Alanlarda Kullanabilirim? Şubat 25, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi zemin kaplama uygulaması, günümüzde pek çok farklı alanda kullanılabilmektedir. Aslında, zemin uygulamalarında kullanımı çok daha geç hayata geçmiştir. Günümüzde, denizcilik alanında; gemi yapımı ve tekne onarımı, deniz altında inşa edilecek tesislerin yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca, ağır sanayi yapıları başta olmak üzere; bütün bina tiplerinde yapı malzemelerinin birleştirilmesi, hasar gören malzemelerin onarımı, zarar görmüş duvarlarda […] Epoksi ve Self-Leveling Epoksi Kaplama Epoksi ve Self-Leveling Epoksi Kaplama Şubat 24, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Günümüzde çok sayıda kimyasal ürün insan hayatında farklı alanlarda kullanılmaktadır. Kimyasalların bir araya getirilerek elde edilen faydalı maddeler insan hayatını kolaylaştırabilmektedir. Bu tanıma verilebilecek olan en iyi örnek ise epoksi oluyor. Epoksi, termosetler grubunda yer alan ve diğer termosetler gibi kısa süre içerisinde sertleşmektedir. Komponent bileşimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan epoksi, farklı alanlarda uygulanabilmektedir. Bakıldığında; […] Epoksi Zemin Kaplama İle Modern Çözümler Epoksi Zemin Kaplama İle Modern Çözümler Şubat 23, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Teknolojinin ve tekniğin ilerleyişi gerçekten de hayranlık uyandırıcı bir seviyededir. Özellikle yapı ve dekorasyon alanlarında ulaşılan hız ve kolaylık takdir edilesi bir durumdadır. Eskiden bir bina yapım süresi, günümüz teknolojisinin geldiği nokta sayesinde, yarıdan da fazla bir süre azalmıştır. İç dekorasyon işlemlerinde de, artan hız ve uygulama çeşitliliği ile birlikte, müşterilerin bu konuda eli […] Epoksi Uygulama Alanları Hakkında Epoksi Uygulama Alanları Hakkında Şubat 22, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Teknolojinin insan hayatındaki yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır. İçerisinde yaşamış olduğumuz çağın bile teknoloji çağı olarak adlandırılması teknolojinin ulaştığı seviyeleri göstermektedir. İnsanoğlunun hayatındaki her alanda teknolojinin izlerine rastladığımız bugünlerde en büyük yardımcılarımız yine teknoloji olmaktadır. Teknolojik yapı malzemelerinden birisi olan epoksi de teknolojinin bu derece ilerlemesiyle son haline kadar ulaşmıştır. Birçok alanda çok şekilde uygulanmakta olan epoksi […] Epoksi Boya Epoksi Boya Şubat 21, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi kaplama türü dışarıdan gelecek her türlü zarara karşı zemininizi korur. Bu kaplama türü önceleri sadece fabrikalar gibi belli alanlarda kullanılıyordu. Daha sonra yaygınlaşan müşteri memnuniyeti sayesinde pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Epoksi zemin kaplama ve epoksi boya türünün bu kadar çok tercih edilmesinin temelinde dayanıklılığı yatmaktadır. Bu kaplama çeşidi beton, alçı vs. pek çok […] Araçsız Alanlarda Epoksi Zemin Kaplama Araçsız Alanlarda Epoksi Zemin Kaplama Şubat 20, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Zemin kaplama işi son yıllarda oldukça popüler bir işlem oldu. Teknolojini gelişmesi ve yeni yolların bulunması ile birlikte birçok kişi zeminlerini kaplatmaya başladı. Bu kaplamaların içerisinde ise en çok tercih edilen ürün grubu epoksi zemin kaplama oldu şüphesiz. Düz ve renkli bir zemin sunması, kullanımının kolay olması, temiz ve sağlıklı olması gibi nedenler sayesinde birçok […]

The Blog POLİÜRETAN VE EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA FARKLARI POLİÜRETAN VE EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA FARKLARI Şubat 16, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi zemin kaplama, karada, denizde, rüzgâr, fırtına gibi her türlü hava koşullarında, sanayinin kimyasal etkilerine karşı iç ve dış yüzeylerini estetik malzemelerle koruyan yapı malzemesidir. Epoksi zemin kaplama dekoratif görünüm verilmesi amacıyla da kullanılan bir yapıdır. Ayrıca kimyasal ve fiziksel dayanımları yüksektir. İnsan sağlığına da hiçbir zararı bulunmamaktadır. Poliüretan zemin kaplama ise hemen her türlü […] MULTİLAYER EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA MULTİLAYER EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA Şubat 15, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi zemin kaplama uygulamaları çok önemlidir. Çalışmalarınızın güvenliğinizi aksatmamak için, sağlıklı bir ortam oluşturmak için, çalışanların motivasyonu için ve görünüm kalitesi açısından önemlidir. Ayrıca zemin çalışması yapmadan önce kaplama yapacağınız alanın şartlarını iyi bilmeniz gerekir. Bilgiye sahip olduğunuzda oluşabilecek sorunları önceden tahmin edip, sorunları çözme yoluna gidilir. Multilayer epoksi zemin kaplama ise, otopark alanlarında ve […] EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA NEDİR? EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA NEDİR? Şubat 14, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Coating, multilayer, mortar, penetronzemin kaplamaları zeminde oluşan ihtiyaca göre seçilen Epoksi ve poliüretan sistemlerdir. Epoksi zemin kaplama laboratuarlarda, otoparklarda, süpermarketlerde, mağazalarda, gıda üretim alanlarında ve bunlara benzer alanlarda kullanılabilmektedir. Hijyenik olan epoksi ve poliüretan sistemler zeminlerde kolay temizlenmektedir. Ayrıca kaymayı engellediğinden yaya ve taşıtlar için lastik tekerlikli yüzeylerde dayanıklılık sağlamaktadır. Epoksi zemin kaplama sistemleri anti-statik […] Epoksi Zemin Kaplama Hakkında Epoksi Zemin Kaplama Hakkında Şubat 13, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi Zemin Kaplama Hakkında İnsanoğlu sürekli olarak üretip, geliştirmekte ve arayışlarına devam eden bir canlı olmaktadır. Tarihin ilk günlerinden günümüze kadar insanlar, sorunları ortadan kaldıracak olan çözümlerin arayışı içerisindedirler. Günümüzde ise teknolojinin bu derece ileri bir seviyeye ulaşmasıyla pek çok dert ve sıkıntı aşılmaktadır. İnsanların geliştirmiş oldukları çözümler ile hiçbir sorun insan hayatında kalıcı olmamaktadır. […] Araç Servislerinde Epoksi Kaplama Araç Servislerinde Epoksi Kaplama Şubat 10, 2015 Epoksi Zemin Kaplama ASC Epoksi kaplama Oto servislerinde uygulanan portakal kabuğu desenli epoksi zemin kaplama, zeminde uzun dayanımı, estetik görünüme sahip oluşu ile tercih sebebidir. Grenli dokusu ile lastik izlerini minimuma indirirken, kolay temizlenebilir olması ile üzerindeki yağ lekelerinden kolayca arınabilir. Epoksi kaplama üzerine uygulamam yol ve güvenlik çizgileri ile iş güvenliği alanında büyük önem taşımaktadır. Ral renk kataloğunda […]

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ VE SAHA BETONU UYGULAMASI

Derz Kesme işlemi beton dökümünden en az 3 gün sonra mekanik derz kesme makinesi kullanılarak yapılır. Derzler teknik şartname ve detaylara uygun olarak kesilecektir. Derz kesimi düzgün ve paralel olarak yapılacaktır. Derz derinliği beton kalınlığının 1 / 3 ila 1 / 4 ü nispetinde olacaktır. Derz kalınlığı 2-3 mm olacaktır. Derz Dolgusuna başlanmadan önce betonun en az 28 günlük olmasına dikkat edilecektir. Derz dolgusu uygulamasından önce kesilen derzler vakum ile temizlenecektir.

Derzlerin toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden tam olarak arındırılması gerekmektedir. Derzler gerekirse tel fırça ile tam olarak temizlenecektir. Astar kullanımı uygulamacı tarafından gerekli görüldüğü takdirde derz kenarlarına fırça ile sürülerek uygulanacaktır. Astarın kurumasından sonra basınçlı hava veya el tabancası ile derz dolgusu uygulanacaktır. Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp düzelterek uygulama tamamlanır.

ENDÜSTRİYEL ZEMİN UYGULAMASI

Endüstriyel zeminler; üzerinde malların üretildiği, saklandığı ve taşındığı, endüstrinin çalışma yüzeyidir. Dolayısıyla bu zeminler, aşınmaya ve kimyasal atıklara maruz kalmaktadır. Bu nedenle bu zeminlerin kaydırmazlık, kolay temizlenebilirlik, hoş bir görüm ve üzerinde çalışılacak emniyetli bir yüzey özelliğinde olması gerekir.

Yüzey içine sızdırmazlık sağlayan malzemeler, kaplamalar ve ağır yüke dayanıklı üst kat uygulamaları gibi spesiyal malzeme ve uygulamalar, dayanıklı bir zemin elde edilmesinde çözümler sunabilir. Bunun için uygun olan malzeme, yüzey sertleştiricilerdir. Kullanma alanının şartlarına uygun bir yüzey sertleştirici tercih edilerek uygulanabilir. Yüzeye hem fırçalı, hem tepsili hem de perdahlı olarak uygulama yapılabilir. Endüstriyel zeminlerin başlıca fonksiyonları;

Ağır yüklere dayanmak

Islak ve kuru kaymazlık

Aşınma dayanımı

Hijyen

Darbelere dayanmak

Kimyasal dayanım

Tozumazlık

Alımlı renkler

EPOKSİ UYGULAMASI

Self Leveling

Beton zeminler için 1.5-2.0-3.0-4.0 mm kalınlığında, renkli, yüzeyi düzgün, ve pürüzsüz endüstriyel kullanım amaçlı kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal etkilerin yoğun olduğu zeminlerde kullanılır. Mikrop barındırmaz. Kolay temizlenir.

Self Leveling Kondaktif

Beton zeminler için 1.5-2.0-3.0-4.0 mm kalınlığında, renkli, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz, yüksek elektrik iletkenliği gerektiren endüstriyel kullanım amaçlı kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal etkilerin yoğun olduğu zeminlerde kullanılır. Mikrop barındırmaz. Kolay temizlenir.

Epoxy mortar Zemin Kaplaması

Beton zeminler için 7-10 mm kalınlığında, renkli, endüstriyel kullanım amaçlı kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı, yüksek darbe ve aşınma mukavemeti gerektiren zeminlerde kullanılır. Aşırı yıpranmış beton zeminlerde ideal çözümdür.

Epoxsy Multilayer

Beton zeminler için 1.5-2.0-3.0-4.0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı epoxy zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır. Kaymaz bir zemin kaplamasıdır.

Epoxsycoat

Beton zeminler için 1.0 mm kalınlığında, renkli ve yüzeyi düzgün endüstriyel kullanım amaçlı kaplama malzemesidir. Fiziksel etkilerin yoğun olmadığı, kimyasal etkilere karşı dayanıklı zeminlerde kullanılır. Mikrop barındırmayan, kolay temizlenen, ekonomik zemin kaplama malzemesi.

Eposeal D

Tüm yatay ve düşey zeminlerde kullanılabilen, kolay temizlenir, kimyasal maddelerden etkilenmeyen, az solvent içeren epoksi esaslı kaplama ve boya malzemesidir.

Özel Nitelikler

Hijyenik

Tozumaz, toz tutmaz

İki komponentli, kolay kullanım

Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır

Betonun kimyasal etkilere karşı dayanımını artırır

Verim

Yüzeye ve kullanım amacına bağlı olarak değişim gösterir. Düzgün yüzeylerde koruyucu olarak iki katta 500 g/m2 verimle kullanılır Zeminlerde ve bozuk yüzeylerde üç katta 800 g/m2 verimle kullanılır

Ambalaj

İki komponentli kit halinde, A komponentti teneke kova ve B komponentti teneke kutuda . 16,5 kg ve 4 kg?lık setler halinde

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl

TEKNİK BİLGİLER

Ambalaj:16,5 kg, A teneke kova B teneke kutu

Görünüm:Komp A sıvı reçine komp B sıvı sertleştirici

Yoğunluk:Komp A :1,3 Kg/lt ve Komp B 1,1 Kg/lt

Tehlike Sınıfı:Alerjik-yanıcı değil

Verim:500 g/m2

Dokunma Sertliği:2 / 4 saat

Tam Kür:7 gün

Uygulama:Rulo, fırça ve püskürtme ile

Kapta Kalma:4 / 6 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı:10 ºC

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

1- YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ (KORUNT):

Tanım

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento esaslı, korunt agrega içeren, toz halde, beton yüzey sertleştirici.

Kullanım

Tüm endüstriyel zeminlerde, iç ve dış mekanlarda, özellikle darbelere ve aşınmaya dayanıklı, tozutmaz, pürüzsüz, ve düzgün beton zeminlerde ekonomikve dekoratizemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Üretim tesisleri, mekanik atölyeler, okullar, alışveriş merkezleri, depolar, demir çelik tesisleri gibi yüksek aşınma ve darbe dayanımı gerektiren alanların kaplanmasında kullanılır.

Uygulama

Uygulama işlemine beton üzerine çıkılabilecek kıvama geldiğinde yani betonda ;3-6 mm derinlikte ayak izi kalınca başlanmalıdır. Bu sırada yüzeyde ;su bulunmamalı ve yüzey nemli olmalıdır. Bir süre beklendikten sonra tepsi ile sıkıştırılır. 2-3defa ve aralıklarla tekrarlandıktan sonra tepsi çıkartılır. Helikopter ile istenilen kıvama gelinceye dek parlatılır.

Özel Nitelikler

Darbelere ve aşınmaya dayanıklı

Renkli, dekoratif, kaymaz ve tozutmaz yapı

Kolay, hızlı ve ekonomik zemin kaplama sistemi

Normal beton yüzeylere göre çok daha yüksek darbe-aşınma dayanımı

Normal beton yüzeylere göre çok düşük oranda su-yağ emme ve kimyasal dayanım

Kolay temizlenme, kir tutmama ve cila gerektirmeden kendiliğinden parlama özelliği

Katkı maddeleri ile modifiye edilmiş yüksek kalite portland çimento ve dane büyüklüğü ayarlanmış kuartz-korunt agrega sayesinde alt betona mükemmel yapışma

2- YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ (KUARTZ):

Tanım

Taze beton yüeylere uygulanan, çimento esaslı, yüksek nitelikte kuartz agrega içeren, toz

halde, beton yüzey sertleştirici.

Kullanım

Tüm endüstriyel zeminlerde, içeride ve dışarıda aşınmaya dayanıklı, tozutmaz, pürüzsüz ve

düzgün beton zeminlerde ekonomik ve dekoratif zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Üretim tesisleri, mekanik atölyeler, okullar, depolar, otoparklar, kaldırımlar, alışveriş

merkezleri gibi çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Uygulama

Uygulamaya beton üzerine çıkılabilecek kıvama geldiğinde yani betonda 3-6 mm derinlikte

ayak izi kalınca başlanmalıdır. Bu sırada yüzeyde su bulunmamalı ve yüzey nemli

olmalıdır.Bir süre beklendikten sonra tepsi ile sıkıştırılır. 2-3 defa aralıklarla tekrarlandıktan

sonra tepsi çıkartılır. Helikopter ile istenilen kıvama gelinceye dek parlatılır.

Özel Nitelikler

Renkli ve dekoratif

Kolay, hızlı ve ekonomik zemin kaplama sistemi•Normal beton yüzeylere göre çok daha yüksek aşınma ve darbe dayanımı

Normal beton yüzeylere göre oldukça düşük su, yağ emme ve kimyasal dayanım•Kolay temizlenme, kir tutmama ve cila gerektirmeden kendiliğinden parlama özelliği

Katkı maddeleri ile modifiye edilmiş yüksek kalite portland çimento ve dane büyüklüğü ayarlanmış agrega sayesinde alt betona mükemmel yapışma

3- YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ (KORUNT-KUARTZ KARIŞIMI):

Tanım

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento esaslı, korunt ve kuartz agrega içeren, toz halde, beton yüzey sertleştirici.

Kullanım

Tüm endüstriyel zeminlerde, iç ve dış mekanlarda, özellikle darbelere ve aşınmaya dayanıklı,tozutmaz, pürüzsüz ve düzgün beton zeminlerde ekonomik ve dekoratif zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Üretim tesisleri, mekanik atölyeler, okullar, alışveriş merkezleri, depolar, demir çelik tesisleri gibi yüksek aşınma ve darbe dayanımı gerektiren alanların kaplanmasında kullanılır.

Uygulama

Uygulamaya beton üzerine çıkılabilecek kıvama gelindiğinde yani betonda 3-6 mm derinlikte ayak izi kalınca başlanmalıdır. Bu sırada yüzeyde su bulunmamalı ve yüzey nemli olmalıdır. Uygulamada sertleştirici yüzeye serpilir, malzeme nemlenince tepsi ile fazla işlem yapmadan perdahlanır. Daha sonra vakit geçirmeksizin bir önceki uygulama yönüne dik olarak sertleştirici yüzeye serpilir. Yüzey nemlenince tekrar tepsi ile perdahlanır. Yüzey mala perdahı ile istenilen kaliteye kadar malzemeye zarar vermeden perdahlanarak bitirilir.

Özel Nitelikler

Darbelere ve aşınmaya karşı yüksek dayanım

Renkli, dekoratif, antistatik, kaymaz ve tozutmaz yapı

Kolay, hızlı, sağlam ve ekonomik zemin kaplama sistemi

Normal beton yüzeylere göre çok daha yüksek darbe-aşınma dayanımı

Normal beton yüzeylere göre çok düşük oranda su-yağ emme ve kimyasal dayanım

Kolay temizlenme, kir tutmama ve cila gerektirmeden kendiliğinden parlama özelliği

Katkı maddeleri ile modifiye edilmiş yüksek kalite portland çimento ve dane büyüklüğü ayarlanmış korunt ve silisyum karbür agrega sayesinde alt betona mükemmel yapışma

Çatlaksız yüzey dokusu

ŞAP UYGULAMALARI

Konutlar, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, ve spor tesisi alanlarında profesyonel bir ekiple uygulama yapılmaktadır.

Özel Nitelikler

Darbelere ve aşınmaya dayanıklı

Renkli, dekoratif, kaymaz ve tozutmaz yapı

Kolay, hızlı ve ekonomik zemin kaplama sistemi

Normal beton yüzeylere göre çok daha yüksek darbe-aşınma dayanımı

Normal beton yüzeylere göre çok düşük oranda su-yağ emme ve kimyasal dayanım

Kolay temizlenme, kir tutmama ve cila gerektirmeden kendiliğinden parlama özelliği

Katkı maddeleri ile modifiye edilmiş yüksek kalite portland çimento ve dane büyüklüğü ayarlanmış kuartz-korunt agrega sayesinde alt betona mükemmel yapışma

HELİKOPTERLİ ŞAP UYGULAMALARI

Helikopterli şap uygulaması geniş ve çok amaçlı kullanılan alanlarda uygulanmaktadır.Helikopterli şap uygulamasının en önemli özelliği homojen boşluksuz,düz bir beton elde etmektir. Yüzeyin maruz kalacağı şiddete göre sertleştiriciler kullanıldığından, istenilen zeminde uygulanabilen sağlıklı bir yöntemdir. Zemin pürüzsüz ve parlak olduğundan sızdırmazlık özelliği taşır. Beton çimento esaslı olduğundan, helikopter vurulduğunda aşınma va tozuma minimuze edilmiş olur.

Özel Nitelikler

Darbelere ve aşınmaya dayanıklı

Renkli, dekoratif, kaymaz ve tozutmaz yapı

Kolay, hızlı ve ekonomik zemin kaplama sistemi

Normal beton yüzeylere göre çok daha yüksek darbe-aşınma dayanımı

Normal beton yüzeylere göre çok düşük oranda su-yağ emme ve kimyasal dayanım

Kolay temizlenme, kir tutmama ve cila gerektirmeden kendiliğinden parlama özelliği

Katkı maddeleri ile modifiye edilmiş yüksek kalite portland çimento ve dane büyüklüğü ayarlanmış kuartz-korunt agrega sayesinde alt betona mükemmel yapışma

TARTAN PİST UYGULAMALARI

TARTAN PİSTİN KULLANILDIĞI YERLER

Tenis Kortu

Basketboll sahası

Voleyboll sahası

Koşu pisti

Özel parkları

Zemin kaplama malzemeleri parçalar halindeki yere yapıştırma yolu ile uygulanmaktadır. Yapıştırma öncesi uygulanacak yüzey düz (beton vs.) olması gerekmektedir.

KAVUCUK ZEMİN:

Esnek; Kauçuk zemin kaplama malzemelerinin birçok farklı renk seçeneği ve deseni mevcuttur. Ticari tesislerde kullanılan iç yüzey materyalleriyle uyum içinde kullanılabilir.

Kaymaz; Kauçuk karolar yoğun kullanım alanlarında, ıslak zeminlerde kaymayı engeller ve düşme riskini azaltır, bu sayede kauçuk döşendiği mekanda yürüme güvenliğinizi sağlar.

Kalıcı; Kauçuk zemin kaplamaları yoğun kullanım alanlarında kullanıma dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Hava koşullarına dayanıklıdır, su sızdırmaz, aşınmaya karşıdayanıklıdır. Yoğun kullanım alanlarına döşenen kauçuk zeminlerin yenilenme gereksinimi yoktur.

Darbe emici; Kauçuk zeminde yürümek diğer zemin kaplamalarında yürümekten daha konforludur, düşmelerde vücudun aldığı darbe etkisini azaltır.Sporcularda eklem ve yan bağları yaralanmaktan korur. Kauçuk zeminler adımlardan ve tekerlekli aletlerden çıkan gürültüyü en aza indirir.

Bakım; Kauçuk zeminlerin cilası malzemenin içine uygulandığı için yüzeyine ayrıca cila uygulayarak bakım yapmak gereksizdir.

Kullanım alanı;Kauçuk zemin dünyada yüzlerce stadyumda, spor ve eğlence tesislerinde, okullarda ve üniversitelerde, kamu ve askeri kuruluşlarda, hastanelerde, bakımevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk parklarında, endüstri tesislerinde, müzelerde, ticari kuruluşlarda, ofislerde, perakende ve ulaşım tesislerine kullanılmaktadır

Uygulama; Ağırlık taşıyabilen herhangi bir katman üzerine ek inşaat masrafı olmaksızın yerleştirilebilir. Yapıştırıcı malzeme ile kolay ve uygun maliyette uzun ömürlü yüzeyler yaratılır. Kenar, köşe ve emniyet kuşakları genişletilebilir. Kolay ve hızlı döşenir.

Özellik; Kauçuğun kullanımı doğal kaynakların korunması adına olumludur. Kauçuk zemin kaplama ürünleri çevreye zarar vermeyen ürünlerdir. Artık maddeler, Kauçuk ürünlerin yapımında kullanılan yüksek kalitedeki bileşenler sayesinde minimuma iner. Herhangi bir sebepten dolayı uygulandığı yerden çıkartılan kauçuk kaplanmalar geri dönüşümlü oldukları için doğaya zarar vermeden kanunların gerektirdiği şekilde ortadan kaldırılabilir. Kauçuk zemin kaplamalarında kanserojen maddeler yoktur. Halojen, formaldehit, asbestos ve CFC gibi zararlı maddelerden tamamen farklıdır.